CÂY GIỐNG TIẾN ĐẠT

0944 333 855

Chuyên mục

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ

Chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật trồng bơ, Tổng hợp quy trình kinh nghiệm chăm sóc cây bơ cho năng suất cao. Giới thiệu các mô hình trồng bơ thành công và các giống bơ mới tại Việt Nam