CÂY GIỐNG TIẾN ĐẠT

0944 333 855

Chuyên mục

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây điều

Chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật trồng điều, Tổng hợp quy trình kinh nghiệm chăm sóc cây điều cho năng suất cao. Giới thiệu các mô hình trồng điều thành công và các giống điều mới tại Việt Nam