CÂY GIỐNG TIẾN ĐẠT

0944 333 855

Chuyên mục

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu

Chia sẻ kinh nghiệm trồng tiêu. Quy trình kỹ thuật trồng tiêu và chăm sóc tiêu cho năng suất cao và ổn định nhất. Ngoài ra chuyên mục còn thường xuyên tổng hợp các tài liệu về cây tiêu, sâu bệnh hại trên tiêu và cách phòng trừ