Gọi ngayChỉ đường

Hạt giống

Cung cấp hạt giống cây trồng Viện Eakmat: Cà phê cao sản đa dòng, hạt ca cao, mắc ca, và các loại hạt giống rau củ quả, cây công nghiệp, cây trồng rừng