Tham khảo mô hình trồng bơ tiêu chuẩn VietGAP ở Đăk Lăk

Video phóng sự “Giới thiệu mô hình trồng bơ chuẩn VietGAP” của đài Phát Thanh Và Truyền Hình Đăk Lăk thực hiện tại Công Ty TNHH MTV Cà Phê Phước An. Video đề cập đến quy trình trồng bơ Booth và TA1. Các giống bơ khác cũng có thể áp dụng tương tự.

Đang tải...