CÂY GIỐNG TIẾN ĐẠT

0944 333 855

[PDF] Tài liệu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu

Tài liệu kỹ thuật: Trồng và chăm sóc cây tiêu

Tải tài liệu kỹ thuật nông nghiệp: Kỹ thuật trồng, chăm sóc, và chế biến hồ tiêu. Do Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp phát hành. Của các tác giả: Hoàng Thanh Tiệm, Lê Ngọc Báu, Tôn Nữ Tuấn Nam, Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Thoa.

Tài liệu kỹ thuật: Trồng và chăm sóc cây tiêu
Tài liệu kỹ thuật: Trồng và chăm sóc cây tiêu

Link tải file PDF:

Download Tài Liệu (Phần 1)

Download Tài Liệu (Phần 2)

Download Tài Liệu (Phần 3)

Mô tả tài liệu

Đặc điểm hình thái của cây hồ tiêu, Giống tiêu và kỹ thuật nuôi trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, bệnh hại cây tiêu và biện pháp phòng trừ, thu hoạch và chế biến

Tìm kiếm : tài liệu kỹ thuật trồng tiêu

Đang tải...